• +6°С ;  0°С ;  -18°С
  • ГЛАДКИ ПАНЕЛИ
  • ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ
  • ПРЕДПАЗНИ АЛУМИНИЕВИ ИВИЦИ
  • ШИНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРА
  • СИСТЕМА РЕЛСОВ ПЪТ С КУКИ ЗА ТРУПНО МЕСО
  • СИСТЕМА ТРЪБЕН ПЪТ ЗА ТРУПНО МЕСО
  • СТЕЛАЖИ
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАНИЧНИ ВРАТИ
  • ПРЕГРАДНИ СТЕНИ
  • ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ